Hulp nodig?

T 030 225 45 50
F 030 289 05 92
E info [at] sterkincijfers.nl

U en Uw bedrijfsadministratie

De administratie is een belangrijke informatiebron binnen uw bedrijf. De informatie die u nodig heeft voor een adequate bedrijfsvoering wordt immers grotendeels ontleend aan de (financiële) administratie. U kunt hierbij denken aan de hoogte van en ontwikkeling in de omzet, marge, kosten, en bedrijfsresultaat. De beslissing met betrekking tot investeringen in productiemiddelen, bedrijfsinventaris, wagenpark en personeel wordt vaak pas genomen na grondige analyse van uw interne cijfers.


Berkman & Berkman en Uw bedrijfsadministratie

Het op juiste wijze voeren van een bedrijfsadministratie is over het algemeen een tijdrovende bezigheid. Wij staan u hierbij graag ter zijde. Ook kunt u delen van of zelfs de gehele administratie aan ons uitbesteden.

Onze full-service bestaat onder andere uit het periodiek ordenen en boeken van de inkoop- en verkoopfacturen, het verwerken van de kas en bankmutaties, het uitdraaien en eventueel bespreken van de balans en winst- en verliesrekening en het verzorgen van de belastingaangiften etc. Indien wenselijk kan de rapportage worden uitgebreid met debiteuren- en crediteurenlijsten, liquiditeitsoverzichten, etc.

Bovenstaande werkzaamheden kunnen op verzoek eventueel bij u op locatie worden uitgevoerd.


De belastingdienst en Uw bedrijfsadministratie

Bewaartermijnen

De belastingdienst heeft als voorwaarde gesteld dat u als ondernemer uw basisadministratie minimaal 7 jaar dient te bewaren. Onderdelen van deze basisadministratie zijn onder andere:

 • het grootboek;
 • de debiteuren- en crediteurenadministratie;
 • de voorraadadministratie;
 • de in- en verkoopadministratie;
 • de loonadministratie.

Uiteraard bestaan er uitzonderingen op bovenstaande hoofdregel: in verband met de herzieningstermijn van de aftrek voorbelasting voor onroerende zaken dient u de gegevens met betrekking tot deze onroerende zaken 10 jaar te bewaren.

Voor de overige zaken zoals bankafschriften, contracten, correspondentie, etc. kunt u met de belastingdienst afspraken maken over kortere bewaartermijnen dan 7 jaar. Let er echter op dat eventueel afgesproken kortere bewaartermijnen uitsluitend gelden tegenover de belastingdienst; bij andere overheidsinstellingen kunt u dus nog te maken krijgen met de wettelijke minimale bewaartermijn van 7 jaar.

Uw administratie dient als basis voor de aangiften omzetbelasting, loonbelasting en uw belastingen naar de winst (vennootschaps- en/of inkomstenbelasting).

Factuurvereisten

Met ingang van 1 januari 2004 gelden voor de omzetbelasting de volgende vereisten voor uw uitgaande facturen:

 • handelsnaam en volledig bedrijfsadres van de leverancier / opdrachtnemer;
 • de datum van uitreiking van de factuur;
 • een opvolgend nummer, bestaande uit één of meer reeksen, waarmee de factuur eenduidig kan worden geïdentificeerd;
 • de dag waarop de levering is verricht of de periode waarin de dienst is verricht;
 • het eigen BTW-identificatienummer;
 • een duidelijke omschrijving van de geleverde goederen of van de dienst;
 • de hoeveelheid van de geleverde goederen;
 • de eenheidsprijs per geleverd goed / dienst exclusief omzetbelasting, evenals de vooruitbetalingskortingen en andere kortingen indien die niet in de eenheidsprijs zijn begrepen
 • een specificatie van de vergoeding per BTW-tarief of (in voorkomende gevallen) per vrijstelling;
 • de (totaal)vergoeding exclusief BTW;
 • de datum waarop een eventuele vooruitbetaling is gedaan;
 • het bedrag van de verschuldigde omzetbelasting.

Indien sprake is van de verleggingsregeling dient u altijd, dus ook bij binnenlandse leveringen, het BTW-identificatienummer van uw afnemer op de factuur te vermelden.

Bij levering van goederen aan ondernemers in andere EU-landen (intracommunautaire leveringen) moeten het BTW-identificatienummer van zowel de leverancier en als de afnemer worden vermeld.

Naast de hiervoor genoemde specifieke factuurvereisten voor de omzetbelasting, dient de factuur bovendien het Kamer van Koophandel-nummer van uw onderneming te vermelden en in voorkomende gevallen ook de statutaire naam, indien deze afwijkt van de handelsnaam.

Tenslotte moet, indien dit voor u van toepassing is, op de factuur melding worden gemaakt van toepassing van de margeregeling, een van Omzetbelasting vrijgestelde prestatie, toepassing van de verleggingsregeling dan wel van intracommunautaire leveringen.